2023-03-06 08:54Pressmeddelande

The Waste of Nations - internationell kampanj mot skatteslöseri

The Waste of Nations, så heter den internationella kampanj som Skattebetalarna har lanserat för att synliggöra slöseri med skattemedel runtom i världen. På wasteofnations.com kan man ta del av internationella exempel på skatteslöseri. Besökarna uppmuntras även att bidra med sina egna exempel.

1776 skrev den skotska moralfilosofen och nationalekonomen Adam Smith boken The Wealth of Nations. Smith argumenterade för den fria marknaden, frihandel och förklarade hur och varför länder skapar välstånd. Med hjälp av internationella exempel på en hemsida ska nu Skattebetalarna förklara och synliggöra det motsatta; hur länder slösar bort pengar vilket motverkar välstånd och riskerar att skapa fattigdom.

- Vi hoppas att kampanjen ska ge att fler får upp ögonen för slöseriets omfattning. Problemet spänner över nationsgränser och mönstret är likartat oavsett land, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Rapporten An inquiry into the nature and causes of - The Waste of Nations är skriven av biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio, Christian Sandström, på uppdrag av Skattebetalarna och syftar till att synliggöra och förklara de bakomliggande mönstren och mekanismerna till skatteslöseri. Med hjälp av fem grundkategorier av slöseri; plakatpolitik, valfläsk, lobbyism, bidragsentreprenörskap och byråkrati, redogörs för varför skattebetalarnas pengar går till fel saker.

- Målet för varje nation måste vara att skattemedel ska användas så effektivt som möjligt. Ändå slösas enorma belopp bort varje år. För att komma till rätta med problemet behöver man först se och förstå de bakomliggande mönstren och mekanismerna, säger rapportens författare Christian Sandström.

Rapporten har sedan stöpts om till en hemsida där internationella exempel på slöseri har sorterats under de olika kategorierna.

- Vi kommer också att kommunicera budskapet tillsammans med skattebetalarföreningar i andra länder. Skriva debattartiklar tillsammans och arbeta för så mycket uppmärksamhet som möjligt i såväl traditionella medier som sociala medier, säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Besökare till sidan uppmuntras att inkomma med egna exempel på skatteslöseri.

Läs mer på www.wasteofnations.com

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation med fler än 40 000 medlemmar. Föreningen grundades 1921 och har sedan dess arbetat för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minska slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Per Lindgren
Kommunikationschef
Per Lindgren