2021-07-15 05:00Pressmeddelande

Normalinkomsttagare lägger mer än halva årslönen på skatt

Söndag den 18 juli infaller Skattefridagen, en dag tidigare än i fjol. Det är den dag på året då en normalinkomsttagare har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. Skattebetalarna presenterar en rapport som går igenom Skattefridagen på såväl nationell som lokal nivå.

Rapportens huvudsakliga innehåll:

  • Mer än halva året (198 dagar) går en normalinkomsttagares hela lön till skatt. Det tycker Skattebetalarna är för mycket. Människor förtjänar att behålla mer av sin lön.
  • I år infaller Skattefridagen en dag tidigare än i fjol till följd av de skattesänkningar på lön och andra inkomster som regeringen och samarbetspartierna har genomfört. För en låginkomsttagare sker Skattefridagen hela tre dagar tidigare än i fjol.
  • Det nya glesbygdsavdraget förändrar kommunlistan, det är inte längre i  kommunen med höst kommunalskatt som en vanlig skattebetalare betalar mest skatt.

Lokala nedbrytningar

Sen 2017 beräknar Skattebetalarna även Skattefridagen för landets samtliga kommuner. Rapportens huvudsakliga innehåll lokalt:

  • Österåker är kommunen med lägst skatt i Sverige. Det ger att Skattefridagen infal­ler redan den 13 juli, vilket är två dagar tidigare än i fjol och fem dagar före rikssnittet.
  • Högst skattesats i Sverige har Dorotea. Men eftersom boende i Dorotea och 75 andra kommuner får en skatte­reduktion för boende i glesbygd, det så kallade glesbygdsavdraget, så  är det inte skat­tebetalarna i Dorotea som betalar högst skatt i slutändan utan istället skattebetalarna i Munkedal. I Munkedal infaller Skattefridagen först den 22 juli för en normalinkomsttagare. Fyra dagar efter rikssnittet och hela nio dagar efter Österåker.

Skattebetalarnas chefekonom Erik Bengtzboe finns tillgänglig för att svara på frågor om Skattefridagen eller rapporten.

Mail: erik.bengtzboe@skattebetalarna.se

Mob: 073-020 96 44


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Kontaktpersoner

Erik Bengtzboe
Chefsekonom
Erik Bengtzboe