Skattefridagen 2021

Söndag den 18 juli infaller Skattefridagen. Det är den dag på året då en normalinkomsttagare har tjänat ihop tillräckligt för att kunna betala årets alla skatter. I år infaller den en dag tidigare än i fjol, och hela tre dagar tidigare för låginkomsttagare. Skattebetalarna presenterar en rapport som går igenom Skattefridagen på såväl nationell som lokal nivå.