Helmer Fredrikssons pris 2022

Inga-Britt Ahlenius, tidigare generaldirektör vid Riksrevisionen och undergeneralsekreterare för FN:s internrevision, samt Christian Landgren, som startat Öppna Skolplattformen, är årets två pristagare av Helmer Fredrikssons pris för främjande av sparsamhet. De delar på prissumman 300 000 kronor.