Skattefridagen 2020

I år infaller Skattefridagen den 18 juli för en medelinkomsttagare. Det är en dag senare än förra året, vilket beror på kommunala skattehöjningar och höjda eller nya punktskatter som el- och plastpåseskatten. Eftersom det är skottår i år blir det dock samma datum som i fjol. Skattefridagen infaller vid olika datum runtom i landet och variationen är stor, såväl mellan som inom länen. Mellan Österåker och Dorotea, som har landets lägsta respektive högsta kommunalskatt, skiljer det nio dagar. Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter.