2004-09-18 17:00Pressmeddelande

Vill inte Moderaterna att studier ska löna sig?

Moderaternas förslag* att med olika förvärvsavdrag minska marginaleffekterna i skattesystemet är vällovligt. Men genom att inte våga steget fullt ut och låta detta gälla även för högre inkomster riskerar man att göra det än mindre attraktivt med högre utbildning, säger Skattebetalarnas förenings VD Robert Gidehag i en kommentar.

Även om den moderata ledningen har rätt i sitt antagande att den kortsiktiga effekten på arbetsutbudet av höga marginalskatter i högre inkomstskikt inte är så stor så missar man en viktig poäng. Det påverkar negativt viljan att investera i utbildning eller andra åtgärder som förväntas betala sig på sikt. Något som långsiktigt kommer bli förödande för Sverige som tillväxtnation.

Den signal som förslaget sänder är att den som vill optimera sin livslön så fort som möjligt ska försöka ta sig upp till gränsen för att betala statsskatt. Att ta sig därutöver är dock ingen större idé. Särskilt inte om det kräver ett antal år med lägre inkomster först.

Ett avskaffande av den statliga inkomstskatten är därför ett nödvändigt inslag i en långsiktig skattereform. (Detta har också principiellt stöd av svenska folket. Två av tre säger sig föredra ett skattesystem där alla betalar lika stor del av sin lön i inkomst framför dagens enligt en Temo-mätning i våras.) Att Moderaterna nu inte ens vill/vågar ta ett första steg i den riktningen är ett svaghetstecken.

De 55 miljarder Moderaterna säger sig vilja lägga på skattesänkningar i årets budget ska jämföras med att ett avskaffande av värnskatten ”kostar” mindre än 4 miljarder. Att låta det föreslagna förvärvsavdraget mellan 250 000 och 350 000 gälla även för högre inkomster skulle innebära ungefärligen samma summa. Att inte någon av dessa åtgärder inkluderas i förslaget och sparbetinget ökas i motsvarande mån (motsvarar tre promille av de offentliga utgifterna) kan svårligen motiveras utifrån ekonomisk rationalitet.

En möjlig förklaring är att man vill kunna säga att ingen - inte ens Wallenberg - får mer än 19.000 kronor i skattesänkning med detta förslag. Om så är fallet är det olyckligt. Den typen av taktiserande borde inte ha en plats i ett modernt demokratiskt samhälle, konstaterar Robert Gidehag.

--------------

*På DN debatt lördag 19/9 presenterade Fredrik Reinfelt m fl ett förslag om förvärvsavdrag på 60 procent för inkomster mellan 75 000 och 150 000, 20 procent mellan 150 000 och 250 000 samt 10 procent mellan 250 000 och 350 000. Samtidigt sägs att det tidigare förslaget att avskaffa den s k "värnskatten" skjuts på framtiden.

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild på Robert Gidehag kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4195


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult