2004-04-15 16:54Pressmeddelande

Vårpropositionen från regeringen visar: Sveriges tillväxt 25 procent lägre än i utlandet

Tillväxten är mycket sämre i Sverige än snittet för andra länder. Men några kraftfulla åtgärder för att åstadkomma ökad tillväxt finns inte antydda i vårpropositionen. Det menar man från Skattebetalarnas förening och framhåller att flera förslag i propositionen istället minskar tillväxten.

I regeringens proposition visar finansdepartementet siffror för BNP-tillväxten de senaste åren. För 2003 anges 1,6 procent, för 2004 2,5 procent och för 2005 2,6 procent. Genomsnittet blir 2,2 procent för Sverige. För OECD-länderna är motsvarande siffror 2,1 procent, 3,3 och 3,2 procent. Genomsnittet blir 2,9 procent.

- Tillväxten för de tre senaste åren blir alltså 25 procent sämre i Sverige än i övriga industriländer i genomsnitt enligt regeringens egna prognoser, säger Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening. Tittar man istället 20 år tillbaka i tiden har Sverige haft en årlig tillväxt på 2,1 procent 1984-2004 mot 2,7 inom OECD. Det är också nästan 25 procent sämre för Sverige.

- Samtalen om tillväxt som regeringen bjöd in till i höstas skulle resultera i slopad förmögenhetsskatt och andra skattestimulanser som hade varit bra för tillväxten. Resultatet utlovades som en skrivning i finansplanen så sent som igår i lunchekot av Göran Persson. Men det blev inte en rad om några konkreta förbättringar, säger Nordling.

- Man skriver att såddfinansiering och riskkapitalförsörjningen för näringslivet skall stärkas och anvisar ett anslag på 10 miljoner kr. Det är inte ens som att spotta i havet jämfört med de hundratals miljarder kronor som kunde ha kommit tillbaka från utlandet om förmögenhetsskatten hade slopats, framhåller Nordling.

Skattebetalarnas förening anser också att en del förslag motverkar tillväxten och pekar på införandet av friår och andra arbetstidsförkortningar. Dessutom beklagar man att regeringen direkt skriver att man vill säkerställa den progressiva beskattningen på arbete.

- Statsskatten borde avskaffas på sikt eftersom den dels ökar skatternas så kallade extrabörda - indirekta skadeverkningar - och dels minskar tillgången på riskkapital, understryker Nordling. Dessutom är progressiv skatt orättvis. Han skulle också gärna ha sett att regeringen aviserat vad man tänker göra åt fastighetsskatten.

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 070-717 44 76


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult