2005-10-11 11:10Pressmeddelande

Värnamo kommun granskad: Skattesänkning på 670 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Värnamo kommuns budget. Den rapport som presenteras under tisdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 2 kronor och 94 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 670 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag, vd på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Värnamo. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Värnamo kunna sänka kostnaderna för grundskolan och barnomsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ”varuproducerande kommuner” skulle Värnamo spara nästan 22 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 1 326 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Värnamo kommun kunna sänka skatten med 2 och 94 öre, det vill säga 8 054 kronor per år eller 670 kronor i månaden.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Värnamo kommun – 2:94 kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10227

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult