2017-04-18 10:54Pressmeddelande

​Vårbudgeten fortsätter en omvänd arbetslinje

Idag presenterades regeringens näst sista vårbudget för mandatperioden. Som väntat ökar nu regeringen de offentliga utgifterna kraftigt genom höjda bidrag. Samtidigt sänks skatten för dem som inte arbetar medan marginalskatterna höjs nästa år genom att regeringen återigen gör en mindre uppräkning än normalt av brytpunkterna för statlig inkomstskatt. Det innebär att ytterligare 80 000 personer får betala statlig inkomstskatt och 27 000 personer värnskatt. Utöver detta höjs entreprenörsskatten (3:12) med 2,8 miljarder.

- Att regeringen fortsätter att höja marginalskatterna för ett stort antal personer är oerhört problematiskt och slår hårt mot utbildning, risktagande och företagande säger Skattebetalarnas VD Christian Ekström.

Sedan regeringen tillträdde 2014 har den höjt eller aviserat skattehöjningar med 71 miljarder kronor, varav 36 miljarder slår mot hushållen och 35 miljarder mot företagen. Av dessa är 33 miljarder är riktade mot arbete. I år höjs inte skatterna lika mycket som tidigare år, men utgifterna ökar desto mer. Det är en tydlig omfördelning från löntagare och företagare till dem som inte arbetar.

- Regeringen verkar göra allt för att upphäva högkonjunkturens positiva effekter på sysselsättning. Eftersom konjunkturen är stark så ökar trots detta sysselsättning och tillväxt. Men budgeten är en draksådd. När konjunkturen vänder riskerar vi stora tapp av tillväxt och jobb, säger Christian Ekström.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult