2015-06-12 08:59Pressmeddelande

Var tredje pensionär går miste om skattelättnaden

Regeringen meddelar att man i höstbudgeten kommer att ta ett första steg mot att avskaffa den så kallade pensionärsskatten. Men det är en sanning med modifikation. Den totala effekten av förslaget blir att 600 000 av landets 1,9 miljoner pensionärer helt går miste om skattelättnaden. För 125 000 väntar till och med högre skatt.

Stefan Löften och Magdalena Andersson menar att de redan i fjolårets budgetproposition ville sänka skatten för alla pensionärer. Men den nedröstade budgeten innehöll då som nu endast skattelättnad för dem med de allra lägsta pensionsinkomsterna. För dem med en pension på över 20 000 kronor uteblir skattelättnaden helt. Samtidigt vill regeringen återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år som fortsätter att arbeta, förändra brytpunkten för statlig inkomstskatt och fasa ut jobbskatteavdraget vid högre inkomster. Sammantaget innebär regeringens förslag att var tredje pensionär i slutändan får antingen bibehållen eller till och med höjd skatt.

-Att sänka skatten för Sveriges pensionärer är positivt. Men att som Socialdemokraterna sänka skatten för äldre med ena handen och samtidigt höja den med andra handen är både märkligt, vilseledande och sannerligen ingen god affär för svenska seniorer. Detta borde Magdalena Andersson och Stefan Löfvén vara ärliga med, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Regeringens förslag om att återinföra den särskilda löneskatten för personer över 65 år, som väntas dyka upp i kommande höstbudget, kommer dessutom att motverka ökad sysselsättningsgrad. Skattebetalarna har med statistik från Eurostat visat att avskaffandet av den särskilda löneskatten för arbetande seniorer, som avskaffades år 2007 av den dåvarande Alliansregeringen, har lett till att Sverige har fått Europas snabbast växande sysselsättningsgrad i åldersintervallet 65-74.

-Den ofrånkomliga frågan är varför regeringen vill bryta denna positiva trend genom att höja skatteuttaget för arbetande seniorer i ett läge då Sverige behöver uppmuntra varenda en av dem som är villiga att jobba längre, säger Joacim Olsson.

För mer information: Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha minskat slöseri med skattepengar och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult