2004-02-16 16:23Pressmeddelande

Väljarnas bristande kunskap om skatterna - innebär detta inte ett problem för demokratin?

Ett drygt tusental slumpmässigt utvalda svenskar blev ombedda att svara på ett antal frågor rörande deras uppfattningar om skatter i en undersökning genomförd av TEMO. Det visade sig att de svarande i genomsnitt trodde att den totala skattebördan för en vanlig svensk arbetare var 40 % av inkomsten - en betydligt lägre siffra än verklighetens 60-65 %.

· Varför är skattebetalarna så dåligt informerade?
· Vad skulle korrekt information ha för konsekvenser?

Medverkande: Björn Wallace och Tino Sanandaji, ekonomistudenterna vid Handelshögskolan i Stockholm. Kommentarerna ges av Henrik Jordahl, fil. dr. vid Uppsala universitet.


Tid: Onsdagen den 18 februari 2004 kl. 15.00-16.30
Plats: Skattebetalarnas hus, Baldersgatan 5, Stockholm
(T-bana: Tekniska Högskolan)

Länk till sammanfattningen av deras - Björn Wallace och Tino Sanandaji -examensuppsats "Skatteillusion och skattedoldhet"
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4106

Meddela gärna Judit Weibull att du kommer
E-post: judit.weibull@skattebetalarna.se

VÄLKOMMEN!


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult