2005-02-15 13:01Pressmeddelande

Väljarna och skatterna

En opinionsundersökning Skattebetalarnas förening låtit göra med anledning av senaste veckornas skattedebatt visar att en tydlig majoritet av Svenska folket vill ha minskade offentliga utgifter och sänkta skatter. Nästan halva befolkningen är också beredd att rösta på ett parti som driver dessa frågor. Med målet att skatterna ska bli en central fråga i valet 2006 kommer Skattebetalarnas förening löpande granska och betygsätta de politiska partiernas förslag på skatteområdet.

Skattebetalarnas förening har under nästan ett års tid låtit Demoskop mäta vad svenska folket tycker i frågor rörande skatter, välfärd och offentlig sektor. Totalt har ett hundratal frågor ställts.

Till detta kommer nu den senaste mätningen gjord under slutet av januari 2005 med direkt anledning av de politiska utspelen om skattestopp och höjda skatter. Svaren visar tydligt att det finns en tydlig klyfta mellan folk och folkvalda:

· Vad gäller hur skattepengar hanteras. Bara en av tio instämmer i påståendet ”Staten hanterar skattepengar på ett ansvarsfullt sätt”. Sex av tio har motsatt uppfattning. Nästan lika många är skeptiska till hur den egna kommunen hanterar skattepengarna. 60 procent instämmer i det allmänna påståendet ”resursslöseri är vanligt i offentlig sektor”.

· Vad gäller möjligheten att hushålla bättre. Hälften av respondenterna tror att det är möjligt att med hjälp av besparingar och effektiviseringar sänka de offentliga utgifterna utan att välfärden försämras.

· Vad gäller avvägning mellan skatt och avgifter. Två av tre föredrar sänkta skatter och högre avgifter för den service de faktiskt utnyttjar.

· Vad som är en rimlig skattenivå. Två av tre anser att en rimlig skattebelastning på inkomst är under 40 procent. Drygt tjugo procentenheter lägre än dagens.

· Vad som bör göras. På frågan ”hur tycker du att skatterna borde förändras de närmaste tio åren” svarar 53 procent att skatterna bör sänkas. Endast 10 procent vill att skatterna ska höjas. Värt att notera är att dubbelt så många socialdemokrater vill se sänkta skatter jämfört med dem som vill ha höjda.

Mycket tyder på att en politisk strategi baserad på en översyn av de offentliga utgifterna, ökad privat finansiering och lägre skattebelastning kan vinna stöd bland breda väljargrupper. På frågan ”Skulle du bli mer eller mindre benägen att rösta på ett parti i valet 2006, om det partiet drev frågan om sänkta skatter och minskade utgifter?” anger 44 procent att de skulle bli mer benägna och bara 24 procent motsatt uppfattning.

- Det blir mycket intressant att se vilken agenda partierna kommer att ha i skattefrågan och hur de tänker sig hantera medborgarnas önskemål. Skattebetalarnas förening kommer tydliggöra de skattemässiga konsekvenserna av olika förslag. Ingen medborgare ska behöva känna sig oinformerad inför sitt val 2006, säger Robert Gidehag, VD i Skattebetalarnas förening

Rapporten ”Väljarna och skatterna” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=8645

För mer information, kontakta: Torsten Svenonius, Informationschef

070-29 28 204, torsten.svenonius@skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult