2010-05-29 08:00Pressmeddelande

Vad har ändringarna i skattesystemet betytt för en vanlig Göteborgsfamilj? Svaret: ungefär 5 000 kronor i månaden.

 

Ett konkret exempel: En familj där både föräldrarna jobbar heltid med den vanligaste lönen i länet, 26 500 kronor i månaden. Familjen äger ett radhus värt ungefär 2 miljoner kronor, och under året har familjen genomfört HUS-arbeten för 20 000 kronor.

Totalt har lägre skatter gett familjen 60 300 kronor extra jämfört med tidigare. Det är tre månadslöner i lägre skatt om året.

I en ny rapport från Skattebetalarnas Förening kartlägger vi skattesänkningarnas effekter i Göteborgs- och Uddevallaregionen, komplett med topplistor kommun för kommun för de viktigaste skatteförändringarna de senaste åren. Fler viktiga resultat:

  • Totalt har de boende i regionen fått skatten sänkt med 7,8 miljarder kronor på grund av jobbskatteavdraget (Motsvarande siffra för länet är 13,0 mdr).
  • Ale har det genomsnittligt högsta jobbskatteavdraget per löntagare i länet, medan Sotenäs har det lägsta.
  • De kommuner som använt ROT- och HUS-avdragen mest är Lysekil och Lerum, medan Göteborg och Kungälv använder avdragen minst.
  • Om 2006 år skatteregler hade gällt idag så skulle de som bor i Västra Götalands län (hela länet) ha betalt sammantaget 1,8 miljarder mer i fastighetsskatt. Däremot skulle de sluppit betala en halv miljard i uppskovsränta.
  • 55 procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en förvärvsinkomst under 26 500 kronor (medianinkomsten för heltidsarbetande i länet).
  • Totalt 14 000 färre personer betalar statlig inkomstskatt i länet i och med de ändrade skiktgränserna. Totalt har den statliga inkomstskatten sänkts med 294 miljoner kronor i Västra Götalands län.

 

Rapporten kan läsas i sin helhet på www.skattebetalarna.se

För mer information, kontakta chefekonom Arvid Malm:
arvid.malm@skattebetalarna.se
073-687 08 16

_______________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult