2016-07-26 10:44Pressmeddelande

​Tvärnit för äldres sysselsättningsökning

Länge hade Sverige Europas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Nu har regeringens återinförande av den särskilda löneskatten stoppat den positiva trenden.

Ny statistik från Eurostat visar en kraftig inbromsning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år 2015 jämfört med övriga EU och EFTA-länder. Därtill visar SCB:s kvartalsvisa siffror att de äldres sysselsättningsgrad minskat betydligt under det fjärde kvartalet 2015 och årets första kvartal.

Det är tydligt att ekonomiska incitament spelar en viktig roll både för beslutet när en individ väljer att gå i pension och för en arbetsgivare att behålla eller nyanställa en äldre medarbetare, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Mellan 2006 och 2014 ökade sysselsättningsgraden med 6,4 procentenheter i åldersgruppen 65-74 år. Det betyder att Sverige under en rad år hade EU och EFTA:s snabbaste växande sysselsättningsgrad för seniorer. Till övervägande del kan ökningen förklaras avavskaffandet av den särskilda löneskatten och införandet av förhöjda jobbskatteavdrag 2007. Trots det återinförde regeringen i år den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år.

Sett i ett längre tidsperspektiv har skattelättnaderna 2007 har haft en större positiv effekt på sysselsättningsgraden än det nya pensionssystemet 1999 och rätten att få jobba till 67-årsdagen 2001. De växande skattebaser som reformerna fört med sig innebär att de offentliga finanserna inte försvagats, utan bibehållit balansen eller till och med stärkts av skattelättnaderna.

– Fler måste jobba längre om framtida välfärdsutmaningar ska kunna hanteras. Vi behöver därför lägre och inte högre skatter på äldre som arbetar, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Läs mer i den bifogade rapporten.

För mer information Magnus Krantz, vik kommunikatör, 070-747 84 22. 

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult