2004-12-06 15:56Pressmeddelande

Tusen kronor i månaden för varje Ludvikabo

Potential för skattesänkning i Ludvika
- så kan Ludvika sänka kommunalskatten

Ludvika kommun skulle kunna sänka kommunalskatten med mellan 37 öre och 5,04 kronor, visar en granskning av kommunens budget som Skattebetalarnas förening gjort. För en normalinkomsttagare innebär det mellan 78 och 1065 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras. Vad som krävs är att Ludvikas medborgare genom sina kommunalpolitiker har den politiska viljan att pröva nya lösningar och är beredda att prioritera bland kommunens verksamheter.

- Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Utvecklingen i Ludvikas grannkommun Fagersta visar att det är möjligt för högskattekommuner att gå åt rätt håll. I Fagersta har en konsekvent återhållsamhet med utgifterna inte bara lett till att kommunen idag är skuldfri, utan även till att kommunalskatten kunnat sänkas två år i rad. Nu är det Ludvikas tur, säger Robert Gidehag VD för Skattebetalarnas förening.

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN
Utgångspunkten för granskningen av Ludvika är tanken att de pengar vi betalar i skatt till kommunerna både ska användas på rätt sätt och till rätt saker. Med andra ord är vi intresserade både av att kommunerna ska jobba effektivare och av att de ska koncentrera sin verksamhet till kärnuppgifterna inom skolan och omsorgen.

Självklart är mycket av det kommunerna idag erbjuder positivt. Men även privat köpkraft och egna pengar är något positivt. Dessa två aspekter måste alltid vägas mot varandra – något som tyvärr ofta glöms bort i debatten om den offentliga sektorn och skatterna. Genom att hitta sätt att minska administrationen och genom att konsekvent vända på varenda krona går det att skapa en sparsamhets- och lågskattekultur. Vi kallar det här sättet att möjliggöra sänkta skatterna för ”gör bättre”.

Att jobba på ett bättre och effektivare sätt är dock inte det enda sättet att göra det möjligt att sänka skatten. Det andra är att kommunen avstår från vissa av dagens verksamheter och låter finansieringen av dem vara upp till enskilda människor, företag och organisationer. I vår analys kallar vi denna metod för ”gör frivilligt”.

I analysen har vi även tagit hänsyn till vilket tidsperspektiv som är rimligt att tänka sig för de föreslagna förändringarna. ”Att göra nu” innebär att förändringarna skulle kunna genomföras under en exempelvis en mandatperiod. ”Att göra senare” innebär däremot att det handlar om större och svårare förändringar som kräver längre tid, kanske två eller tre mandatperioder, att planera och genomföra.

Av bilden/diagrammet på: http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=8022
framgår vilka skattesänkningar som blir möjliga med de olika nivåerna på förändringar av den kommunala verksamheten.

Nivå 1, som skulle ge en normalinkomsttagare som tjänar 22 500 kronor i månanden 3 246 kronor i plånboken varje år, bygger på att Ludvika genom att jobba effektivare sänker kostnaden i skolan och omsorgen så att de kommer i nivå med kostnaderna i andra medelstora städer (Kommunförbundets definition).

Nivå 2, som ger normalinkomsttagaren, 938 kronor mer per år, innebär att Ludvika kommun avstår från vissa verksamheter. Sådana förändringar innebär visserligen att man inte längre kommer att kunna bowla ”gratis” i Ludvikas sporthall och att bidragen till föreningslivet blir mindre. Men samtidigt skulle alla få mer pengar att själva spendera på de fritidsintressen man gillar. En sådan förändring handlar även om likabehandling av alla kommuninvånare – för varför ska vissa fritidsintressen skattesubventioneras och andra inte?

Nivå 3, som skulle ge normalinkomsttagaren 9 053 kronor mer om året, bygger på att Ludvika sänker kostnaden i skolan och omsorgen till genomsnittsnivån hos tio kommuner som är bland de effektivaste i Sverige på varje område.

Nivå 4, som skulle ge normalinkomsttagaren 12 781 kronor mer i plånboken varje år, innebär att Ludvika kommun utöver kostnadssänkningarna i nivå 3 koncentrerar sin verksamhet till de uppgifter som staten ålagt alla kommuner. Övriga verksamheter, exempelvis inom kultur- och fritidssektorn, finansieras i fortsättningen på privat väg.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult