2005-11-09 15:18Pressmeddelande

Trollhättans stad granskad: Skattesänkning på 450 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Trollhättans stads budget. Den rapport som presenteras under onsdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med två kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 450 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Helena Olsson, chefekonom på Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna i Trollhättan. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Trollhättan kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet i jämförbara kommuner skulle kommunen spara 15 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 545 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Trollhättan kommun kunna sänka skatten med 1 kronor och 80 öre, motsvarande en skattesänkning på 4 927 kronor per år. Om kommunen därutöver prioriterade sin verksamhet till enbart det som föreskrivs av kommunallagen skulle en skattesänkning på ytterligare 88 öre vare möjlig. Totalt bör en sänkning av kommunalskatten i Trollhättan med cirka 2 kronor – det vill säga 5 400 kronor per år eller 450 kronor i månaden – vara möjlig.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Helena Olsson.

Hela rapporten ”Trollhättans stad – två kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10495

Bild av Helena Olsson kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=10281

För mer information kontakta:
Christian Ekström, presschef
0709-71 66 66

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult