2004-05-13 16:11Pressmeddelande

Tre av fyra svenskar tycker skatterna är för höga - Två av tre vill ha bort de progressiva skatterna

Skattebetalarnas förening presenterade vid ett seminarium på torsdagen en Temo-undersökning gällande allmänhetens attityd till skatter. Undersökningen visar att:

En övervägande majoritet av svenska folket, 74 procent, anser att de totala skatteuttaget på en inkomst är för högt. Endast en procent att det är för lågt.

De flesta, 63 procent, stödjer tanken om ett skattesystem där man betalar samma andel av sin lön i skatt oavsett hur mycket man tjänar.

Varannan tillfrågad tycker att det lönar sig för lite att anstränga sig på jobbet.

- Det finns inget stöd hos allmänheten för dagens hårda beskattning av arbetsinkomster, säger Skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Vanliga frågor av typen - skulle du vara beredd att betala lite till för att rädda vård/skola/omsorg - är ledande och felaktiga. Många svenskar tror nämligen att de betalar ungefär 30 procent av sin inkomst i skatt. När man upplyser om den verkliga skattebelastningen (ca 63%) dömer alltså tre av fyra ut skattenivån som för hög. Det finns således ett starkt stöd för en skatte politik som låter arbete löna sig mer än idag.

Endast 12 procent tror att de tillhör de trettio procent som tjänar mest. Hela 17 procent tror sig tillhöra den tiondel som tjänar allra minst.

- Denna felsyn kan vara en orsak till svårigheten att få gehör för skattesänkningar, säger Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling. Det ligger naturligtvis i högskatteförespråkarnas intresse att så många som möjligt förmås se sig själva som tillhörandes svaga grupper och så få som möjligt anser sig tillhöra den som betalar högstskatt .


För mer information kontakta Robert Gidehag, VD Skattebetalarna, 070-652 62 00


Den rapport kring Temo-undersökningen som presenterades vid Skattebetalarnas seminarium under torsdagen finns att hämta på
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult