2009-09-08 16:00Pressmeddelande

Tomelilla ett föredöme bland skånska kommuner

null

Tomelilla kommun har idag av Skattebetalarnas Förening utsetts till ett föredöme för Skåne. Kommunens representanter Kristina Jönsson, kommunstyrelsens ordförande, Maria Linde Strömberg, kommunchef och Luisa Hansson, ekonomichef, tog emot utmärkelsen på Inspirationsdagen i Malmö.

- Tomelilla kommun lyckas kombinera kraftigt ökade resurser till välfärden med generell återhållsamhet med utgiftsökningar och en effektiv kommunal verksamhet, sade Skattebetalarnas vd Robert Gidehag i motiveringen.

Under Inspirationsdagen i Malmö presenterades också rapporten "Välfärd och krishantering i Skåne län". I denna visas hur mycket kommunerna kan minska sina kostnader genom att jämföra sig med de bästa.

- Kommunledningen i Malmö har själva signalerat att nödvändiga besparingar på uppemot 650 miljoner i stor utsträckning kan uppnås genom en effektivare administration. Vår granskning visar just på att Malmö kommun kan spara 600 miljoner kronor per år genom att strömlinjeforma sin verksamhet. Ifall denna effektivisering införs idag skulle Malmö kunna klara välfärden utan att behöva höja skatterna,säger Robert Gidehag i en kommentar.

När lågkonjunkturen åter vänds till högkonjunktur skulle effektivare kommunal verksamhet kunna översättas till en skattesänkning på 3 500 kronor per år för normalinkomsttagaren i Malmö, fortsätter Gidehag. I Lund och Östra Göinge finns ännu större besparingspotential än i Malmö. I dessa kommuner skulle strömlinjeformning av kommunal verksamhet kunna översättas till skattesänkningar på nära 5 600 respektive 4 700 kronor per år för normalinkomsttagaren.

Robert Gidehag konstaterar att en viktig lärdom från granskningen är att de kommuner som sedan slutet av 1990-talet ökat utgifterna mest inte med automatik är de som tillfört mest till välfärdens kärnområden i Skåne län. De fyra kommuner som ökat resurserna till förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg mest är Lomma, Höör, Tomelilla och Bromölla.

- Samtliga fyra kommuner har varit mera försiktiga än genomsnittskommunen i länet med att låta de totala utgifterna skena iväg under förra högkonjunkturen. Det visar på att ansvarstagande med skattebetalarnas medel kan kombineras med en god välfärd. Det är en läxa som vi alla bör ta till oss, sa Robert Gidehag.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04

__________________________________________________________________________________ Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar.

Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult