2014-05-02 11:41Pressmeddelande

Tjockare plånbok tack vare jobbskatteavdrag

Skattebetalarna har jämfört hur skatten på hela lönen, dvs inklusive sociala avgifter, utvecklats jämfört med 2006 för en årsinkomst på 300 000 kronor (25 000 kr/mån.).

Jämförelsen visar på betydande skattesänkningar på arbete sedan regeringen tillträdde. Detta tack vare de jobbskatteavdrag som genomförts i fem steg, men också genom sänkta arbetsgivaravgifter 2009, från 32,28 procent till 31,42 procent. Därtill har även arbetsgivaravgifterna för unga anställda (som vid årets ingång inte fyllt 26 år) sänkts liksom för dem som fyllt 65 år. Lägre arbetsgivaravgifter utgår för dessa grupper med 15,49 procent respektive 10,21 procent.

Inkomstskatten för en årsinkomst på 300 000 kronor har sänkts med 26 300 kronor jämfört med 2006, varav jobbskatteavdrag står för ca 22 700 kronor.

Arbetsgivaravgiften på 94 260 kronor, har samtidigt sänkts med 2 550 kronor och med hela 50 300 kronor för anställda under 26 år.

Den totala skatten på arbete, inklusive de arbetsgivaravgifter som arbetsgivaren betalar på lönen, uppgår till 53,6 procent. Det är en sänkning med nära sju procentenheter från 60,4 procent 2006.

Skattebetalarna är positiva till regeringens genomförda skattesänkningar på arbetsinkomster. Det är dock både önskvärt och viktigt att fortsätta att sänka skatten på arbete.


Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult