2009-11-05 14:43Pressmeddelande

Täby föredöme i Stockholms län

null

Täby kommun har idag av Skattebetalarnas Förening utsetts till ett föredöme för kommunerna i Stockholms län. Priset delades ut på Inspirationsdagen i Stockholm.

- Täby förtjänar att lyftas fram som ett föredöme i Stockholms län. Kommunen uppvisar låg besparingspotential vilket tyder på ansvarstagande med skattebetalarnas pengar, sa Skattebetalarnas vd Robert Gidehag i motiveringen.

Under Inspirationsdagen i Stockholm presenterades också rapporten "Välfärd och krishantering i Stockholms län". I denna visas hur mycket kommunerna kan minska sina kostnader genom att jämföra sig med de bästa.

Flertalet kommuner i Stockholms län upplever svårigheter att klara ekonomin under den pågående nedgången. Inte minst gäller det Södertälje, som förväntas gå back med hela 200 miljoner kronor under 2009 om inte kostnaderna pressas ned.

Kommunalrådet Anders Lago har uttalat sig om att kommunen "måste vända på varenda sten" för att kunna uppnå planerade besparingar motsvarande ca 100 miljoner kronor under 2009.

Svårigheterna att klara ekonomin beror delvis på den globala nedgången. De hänger även samman med att de kommunala utgifterna har ökat markant under den senaste högkonjunkturen. När ekonomin nu har vänt blir det svårt att fortsätta öka utgifterna i den höga takt som tidigare planerades. De kommuner i Stockholms län som har haft svårast att hantera krisen är desamma som ökat utgifterna mest under förra högkonjunkturen.

Omfattande besparingar via effektivisering av kommunala verksamheter är möjliga att genomföra i Stockholms läns kommuner under kommande år. I Södertälje är det exempelvis möjligt att via effektiviseringar spara in 194 miljoner kronor årligen. När den ekonomiska utvecklingen vänder skulle besparingarna kunna översättas i skattesänkningar på 3500 kronor per år för normalinkomsttagaren i kommunen.

För att uppnå besparingspotentialen krävs att kostnaderna i skolan och omsorgen sänks och hamnar i nivå med genomsnittet för jämförbara kommuner. Dessutom krävs att kostnaderna för kultur- och fritidsverksamheten sänks till nivån hos den jämförbara kommun som har lägst kostnad på respektive område.

Besparingspotentialen har ökat markant sedan 2004, då den enbart var 73 miljoner kronor. Detta tyder på att försiktighet i användningen av skattemedel inte har satts i fokus i Södertälje. Om besparingspotentialen inte hade ökat så skulle kommunens resultat i år kunna vara mer än 100 miljoner kronor starkare, vilket skulle ha minskat behovet av kraftiga nedskärningar för att möta krisen.

Om de kommunala verksamheterna fungerade optimalt skulle betydligt större sänkningar vara möjliga. I den genomsnittliga kommunen i länet skulle normalinkomsttagarens skatt kunna sänkas med nära 13000 kronor per år. Störst besparingspotential finns i Södertälje följt av Botkyrka. I dessa kommuner skulle skatten kunna sänkas med 20600 respektive 18500 kronor årligen.

De kommuner som har ökat de totala utgifterna mest sedan slutet av 1990-talet är inte med automatik de som har ökat medlen till välfärden mest. Sundbybergs kommun har varit ovanligt sparsam när det kommer till att öka de generella utgifterna. Samtidigt har Sundbyberg lyckats med att öka välfärdsutgifterna mer än snittet i länet. Stockholms kommun har också lyckats med att öka välfärdsutgifterna utan att låta de totala utgifterna skena iväg.

Danderyd, där de totala utgifterna har ökat med fyra gånger så mycket som i Sundbyberg, ligger samtidigt i botten när det kommer till ökade medel till välfärden.

Täby är den kommun som i första hand förtjänar att lyftas fram som ett föredöme i Stockholms län. Kommunen uppvisar nämligen låg besparingspotential vilket tyder på ansvarstagande med skattebetalarnas pengar.

Även Sundbyberg och Stockholm förtjänar ett speciellt omnämnande. Kommunerna har lyckats mycket väl med att kombinera ökade välfärdsutgifter med generell sparsamhet med skattemedel. Å andra sidan har båda kommunerna en lång väg att gå innan de har lika effektiva verksamheter som Täby.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, 070-292 82 04 eller

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268

__________________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar. Vi verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information om Skattebetalarnas Förening finns på www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult