2003-10-24 12:45Pressmeddelande

Sverige riskerar bli fattigt - slopa skadliga skatter

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Sverige behåller förstaplatsen i världens skatteliga. Vi har det högsta skattetrycket av alla länder. Men Sverige behåller även i år den 17:e platsen i OECD:s välståndsliga. Det framgår av helt ny internationell statistik som Skattebetalarnas förening, som första svenska organisation har sammanställt i en rapport.

– År 1970 låg Sverige på 4:e plats i välståndsligan och 1997 var vi nere på 15:e. Nu ligger vi på 17:e plats för tredje året i rad och prognoserna visar att Sverige fortsätter att halka efter till 2005, säger Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling.

– Det räcker inte med att tala om tillväxt. Regeringen måste vidta skarpa åtgärder snarast om vi skall ha en chans att återhämta oss. Ett sätt är att nu börja sänka den tillväxtskadande statsskatten och slopa de småföretagshämmande skatterna på arv och förmögenhet, menar Nordling.

– Om ingenting radikalt görs för att slopa skadliga skatter nästa år riskerar Sverige att bli ett av de fattigare länderna inom OECD-kretsen, framhåller Danne Nordling.

Rapporten 'Internationella skattejämförelser' utges årligen av Skattebetalarnas förening och innehåller bl.a. jämförelser av marginalskatter, inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, företagens skatter, kapitalbeskattning och skattetryck i olika länder.

Synpunkter? Sänd gärna din kommentar till danne.nordling@skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult