2008-02-26 13:11Pressmeddelande

Sverige på sjätte plats i äganderättsindex

I dag presenterades International Property Rights Index (IPRI) för 2008, som rankar 115 länder med tillsammans 96 procent av världens BNP efter hur väl äganderätten skyddas. Presentationen i Sverige skedde av tankesmedjan Eudoxa i samarbete med Skattebetalarnas Förening.Sverige kommer på en delad sjätte plats. Topp fem utgörs av Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. I de olika underkategorierna hamnar Sverige på sjunde plats vad gäller legal struktur, fjärde vad gäller fysisk äganderätt och sjuttonde vad gäller intellektuell äganderätt.Rapporten har tagits fram av Property Rights Alliance (PRA) i Washington DC och deras Hernando de Soto fellowship program. PRA hjälper underpresterande länder att utveckla robusta ekonomier genom en tonvikt på gott lagligt skydd för äganderätten, vilket ger social och ekonomisk stabilitet samt frihet att handla med varor och idéer.I rapporten undersöks också sambandet mellan skyddet för äganderätt i ett land och dess ekonomiska välstånd. Korrelationen visar sig vara mycket stark. Länderna i den högsta femtedelen av äganderättsindexet har en BNP per capita som är mer än nio gånger högre än länderna i den lägsta.– Ett starkt skydd för äganderätten är en nödvändig grund för utveckling och frihet, säger Waldemar Ingdahl, VD tankesmedjan Eudoxa. Sverige har ett relativt gott skydd av äganderätten, men det finns ännu områden att förbättra. Studien visar att äganderätten ligger till grund för om ett land är rikt eller fattigt. Människor vars ägande inte respekteras har dåliga möjligheter att ta sig ur fattigdomen.Vid presentationen konstaterades att en svaghet i indexet är att det inte tar hänsyn till skattetryckets storlek i olika länder, vilket kan vara en förklaring till de nordiska ländernas goda resultat.– Äganderätten omfattar även värdet av det egna arbetet, säger Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening. Det borde vara en rättighet att få behålla merparten av den egna inkomsten och en sådan rätt skapar en möjlighet till egen trygghet som inte är betingad av offentliga beslut och regelverk.

Indexet i sin helhet finns tillgängligt på www.InternationalPropertyRightsIndex.org.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med hundratusen medlemmar, som verkar

för bättre valuta för skattepengarna, sänkt skattetryck och ökad rättssäkerhets på skatteområdet.

Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.För mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268Eudoxa är en partipolitiskt oberoende tankesmedja med säte i Stockholm, som debatterar frågor inom teknik, medicin och naturvetenskap och hur de påverkar samhället. Eudoxa har gett ut rapporter och böcker på svenska, danska och engelska. Mer information finns på www.eudoxa.se.För mer information kontakta:
Waldemar Ingdahl. VD, 08 - 83 87 73Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult