2003-10-09 15:04Pressmeddelande

"Sverige har inte 26 procent högre standard än USA"

Statistiska centralbyrån (SCB) har publicerat en omfattande rapport på nästan 500 sidor där det görs gällande att Sveriges välfärd inte är så dålig jämfört med utlandet som framkommer i den gängse statistiken. Dessutom argumenterar man i rapporten för att "klassklyftorna" ökat på ett alarmerande sätt. Detta ifrågasätts nu av Skattebetalarnas förening.

I SCB:s rapport och i en debattartikel 7/10 skapar man intrycket att den svenska levnadsstandarden är 26 procent högre än i USA enligt det välfärdsindex (WISP) som den amerikanske professorn R Estes konstruerat.

- Det förefaller uppenbart orimligt att Sverige skulle ha 26 procents högre levnadsstandard än USA, säger Danne Nordling, utredningschef i Skattebetalarnas förening. USA:s materiella standard är ändå 41 procent högre än Sveriges enligt Estes egna siffror.

- En annan konstighet i professorns index är att USA ligger jämsides med Polen och Slovenien vad gäller utvidgad levnadsstandard. Polen har ändå bara en fjärdedel av USA:s produktion per invånare. Jag misstänker att indexet är avsiktligt konstruerat för att matcha fram den skandinaviska högskattemodellen för social välfärd, säger Nordling och hänvisar till en gransknings-pm från Skattebetalarna där följande kritiska punkter i mätmetoderna för WISP omnämns:

Stor etnisk majoritet ger hög välfärdspoäng, likaså stor religiös majoritet och stor språklig majoritet. Pluspoäng ges också om lagarna för det sociala skyddet är relativt gamla. Här är villkoret dessutom att det är centralregeringen som måste ha stiftat dem. Även detta missgynnar federala stater, enligt Skattebetalarna.

Samma gäller kriteriet för det absoluta antalet stupade soldater - ju större stat desto större antal och därmed minuspoäng. Vidare missgynnas stater med betald yrkesarmé där kostnaderna redovisas explicit till skillnad från länder med värnplikt där kostnaden tas in natura. Samma effekt finns när man mäter återbetalningen av statsskulden i relation till utrikeshandeln, som är stor i små länder.

Slutligen blir det minuspoäng för andelen omkomna i naturkatastrofer, vilket avgörs mer av landets geografiska läge än något annat. Det är självklart att ett land som USA - med sina tornados, skogsbränder och jordbävningar - påverkas negativt i jämförelsen med de europeiska länderna, skriver man. Till detta kan läggas att den privata konsumtionen inte verkar att ha någon betydelse för nivån på välfärden enligt WISP.

- Det är oroväckande att SCB gör sig till tolk för denna typ av riggade undersökningar som utmynnar i argumentation för skattehöjningar när de presenteras i dagspressen, menar Danne Nordling. Det gäller också den sedvanliga retoriken kring den påstått alarmerande ökningen av inkomstskillnaderna. Utjämningen är längst driven i Sverige, säger han.

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Johan Gull
Nationalekonom
08-613 17 45


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult