2004-07-06 16:17Pressmeddelande

Svenskarna vill sänka skatterna från 60 till 36 procent

Radikalt sänkta inkomstskatter skulle det bli om svenska folket fick bestämma. Detta enligt en undersökning Skattebetalarnas förening presenterade vid ett seminarium i Visby på tisdagen. Svenskarna tycker också att det är rättvist med inkomstskillnader, framförallt om det grundar sig på företagande och duktig arbetsinsats.

Skattebetalarnas förening har genom undersökningsföretaget Demoskop initierat en "medborgarpanel". Medlemmarna i denna panel kommer återkommande tillfrågas om sin inställning i viktiga samhällsfrågor. Den första undersökningen som gjorts under juni 2004 visar en stor vilja till förändring av det svenska skattesystemet. Ett rimligt skatteuttag på en inkomst, inkluderande alla skatter, är enligt panelen 36 procent.

- Mycket intressant är att detta inte är en partiskiljande fråga, säger skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Borgerliga väljare vill sänka den totala skatten på inkomst till ca 35 procent. Socialdemokrater anser att 38 procent är ett rimligt skatteuttag, vänsterpartiets väljare 39 och miljöpartiets 41. Detta borde mana till eftertanke i partiledningen för de partier vars främsta affärsidé är bevarade eller höjda skattenivåer.

Studien visar också att svenskar tenderar att ha en relativt god uppfattning om hur mycket skatt de betalar. Panelens uppskattning att de betalar totalt 60 procent i skatt om alla skatter (arbetsgivaravgifter, inkomstskatter och indirekta skatter) räknas med ligger nära sanningen som är 63 procent för en normalinkomsttagare.

Panelen förkastar en långtgående utjämning av inkomster. Endast en fjärdedel anser att fördelningspolitikens uppgift ska vara att utjämna levnadsstandard. En bred majoritet ställer upp på tanken att i ett rättvist samhälle tjänar den som är duktig mer pengar än andra liksom på tanken att ingen i ett rättvist samhälle skall behöva betala mer än 50 procent av sin inkomst i skatt.

Det finns också en relativt stor beredskap att ersätta lägre skatter med högre avgifter. Detta är dock en starkt partiskiljande fråga - idén har ett betydligt starkare stöd bland borgerliga sympatisörer.

- Den starka polariseringen i frågan om avgiftsfinansiering beror sannolikt på att människor lägger in olika saker i begreppet "välfärd", enligt Robert Gidehag. Kanske finns en stor förståelse för att försäkringssystemen i större utsträckning kan betalas via avgifter samtidigt som de flesta anser att t.ex. utbildning skall betalas via skatt. Därför är en av de viktigaste uppgifterna för oss som vill se ett systemskifte att konkretisera vad detta skulle innebära och hur nya mer privata trygghetssystem skulle kunna fungera rent praktiskt.

För mer information kontakta
Robert Gidehag, 070-652 62 00

Hela undersökningen från Demoskop liksom Skattebetalarnas kommentarer finns tillgängliga på
http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=6392


Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult