2004-07-05 12:03Pressmeddelande

Svenskarna vill sänka skatterna

Radikalt sänkta inkomstskatter skulle det bli om svenska folket fick bestämma. Detta enligt en undersökning som Skattebetalarnas förening kommer att presentera vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby på tisdagen (6/7).

Skattebetalarnas förening har genom undersökningsföretaget Demoskop initierat en "medborgarpanel". Medlemmarna i denna panel kommer återkommande att tillfrågas om sin inställning i viktiga samhällsfrågor. Den första undersökningen som gjorts under juni 2004 visar en stor vilja till förändring av det svenska skattesystemet.

Studien visar också hur mycket skatt svenska folket tror att det betalar, deras inställning till utjämning av inkomster samt beredskapen att betala högre avgifter om skatterna sänks.

Hela undersökningen från Demoskop liksom Skattebetalarnas kommentarer presenteras vid ett seminarium tisdag 6 juli kl 15.30 i sal E31, Högskolan på Gotland

Medverkar gör bla: Pernilla Zethraeus, partisekr. (v), Lotta Gröning, pol.chefred. NSD, PJ Anders Linder, pol.chefred. SvD, Anders Borg, chefsekonom (m), Bengt Brülde, Fil.Dr. praktisk filosofi.

Moderator: Stig-Björn Ljunggren, Statsvetare

Välkommen!

För mer information kontakta Robert Gidehag, 070-652 62 00

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult