2015-09-18 18:37Pressmeddelande

Svenska ungdomsjobb i EU-topp – men utvecklingen hotas av höjd arbetsgivaravgift

Ny statistik från Eurostat visar att Sverige är det enda EU-land där antalet sysselsatta ungdomar har ökat sedan år 2006. Detta som en följd av lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar.

Räknat i antal sysselsatta i åldersgruppen 15-24 år är Sverige det enda EU-land som uppvisar en ökning, 57 600 fler var sysselsatta 2014 än 2006. Det är en ökning med nära 13 procent. Det framgår av ny statistik som organisationen Skattebetalarna har tagit fram med hjälp av siffror från Eurostat.

Även sysselsättningsgraden i åldersgruppen har ökat med 2,5 procentenheter sedan 2006. Bara Litauen och Tyskland uppvisar en större ökning än Sverige.

- Det här är fantastiska siffror som visar ett klart samband mellan lägre arbetsgivaravgifter för unga och en ökad sysselsättningsgrad. Risken är nu att regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för denna åldersgrupp kommer att påverka utvecklingen negativt, säger Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna.

Skattebetalarnas granskning visar att Sverige i jämförelse med andra EU-länder har klarat sig väl vad gäller arbetsmarknadens utveckling för unga i ljuset av den globala finanskris som briserade 2008. Inte minst visar statistiken att effekten av de halverade arbetsgivaravgifterna för personer under 26 år som infördes av Alliansregeringen i kombination med jobbskatteavdrag och högre grundavdrag har varit mer positiv än vad som tidigare varit känt.

Bilaga: Rapporten ”Svenska ungdomsjobb i EU-topp – Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend”

För mer information

Joacim Olsson, vd, 0709-69 19 40, Sofia Linder, chefekonom, 0704-25 37 41.

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi arbetar för lägre skatter och effektiv användning av skattepengar. www.skattebetalarna.se

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult