2004-11-09 13:48Pressmeddelande

Svenska folket vill veta vart skattepengarna tar vägen

Nio av tio svenskar vill ha en bättre redovisning över hur deras skattepengar används. Det framgår av den medborgarpanel Skattebetalarnas förening presenterade på tisdagen. Ett skäl kan vara att 6 av 10 tror att slöseri med offentliga medel är vanligt.

- Någon större tilltro till att alla skattepengar används till rätt saker på rätt sätt har alltså inte svenska folket, konstaterar Skattebetalarnas VD Robert Gidehag. Myten att det inte går att minska utgifterna utan att det går ut över välfärden kan i och med detta anses vara avlivad.

Bara en av tio litar på hur staten hanterar skattepengarna. Något fler, men ändå bara två av tio, litar på kommunen de bor i. Ett nedslående resultat för alla högskattesamhällets försvarare.

Sju av tio tycker också de svenska skatterna är för höga. Ungefär 40 procent istället för dagens 60 procent tycker de flesta är en lagom nivå på skatten på en normalinkomst.

- Skattebetalarnas förening tänker ta fasta på folkviljan genom att kartlägga vart skattepengarna tar vägen och visa att det genom bättre hushållning är möjligt att sänka skatterna, utlovar Robert Gidehag.


För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204* Skattebetalarnas förening har initierat en ”medborgarpanel”. Medlemmarna i denna panel kommer återkommande att tillfrågas om sin inställning i viktiga samhällsfrågor.

Arbetet med medborgarpanelen sker i samarbete med Demoskop. Panelen innefattar totalt 2 400 individer och minst 1000 av dem intervjuas vid varje tillfälle. Medborgarpanel 1 presenterades juli 2004 i samband med Visbyveckan.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult