2008-10-14 10:30Pressmeddelande

Svensk offentlig sektor mindre effektiv än andra länders

Skattebetalarnas Förening har låtit en utredare sammanställa resultatet av Eurostats undersökningar bland medborgare i 21 EU-länder om hur de ser på kvaliteten i olika skattefinansierade verksamheter. Totalt kommer Sverige på plats 13, alltså på den nedre halvan. Övriga högskatteländer (Belgien, Frankrike och Danmark) placerar sig bland de fyra länder där medborgarna är mest nöjda med den offentliga servicen.

De områden där Sverige klarar sig allra sämst tillhör de mest prioriterade i den svenska välfärdsstaten. Äldreomsorg (plats 17 av 21), trygghetssystem (plats 11 av 21), barnomsorg (plats 17 av 21) och skola (plats 21 av 21). Dessutom rankas tågförbindelserna nästan sämst i hela Europa (plats 19 av 21). Bäst klarar sig sjukvården (3 av 21) men då handlar frågan om erfarenheterna hos dem som faktiskt fått vård. Tillgängligheten har inte mätts.

En annan rapport från Europeiska Centralbanken (ECB) rörande den offentliga sektorns effektivitet i 21 industriländer ger liknande resultat. Om alla verksamheter viktas lika är ett enda land, Italien, mindre effektivt. När olika verksamheter viktas efter bedömd inverkan på samhällslivet stiger Sveriges placering till nr 18 - fyra från botten. Ett försök att kvantifiera effektiviteten utmynnar i bedömningen att Sverige teoretiskt skulle kunna uppnå samma resultat som idag till endast 57 procent av kostnaderna givet att man förmådde trimma alla processer.

  • - Ökad effektivitet har inte någon politisk färg, konstaterar Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Det handlar om att frigöra resurser, som kan användas till mer offentlig verksamhet eller till skattelindringar. För att komma dit krävs först och främst en insikt om att produktivitetsökning inte handlar om att "sjuksystrarna ska springa fortare i korridoren", eller att de anställda på något annat sätt ska få försämrade villkor. I princip handlar alla goda exempel vi har samlat på oss om bättre organisation. Därför är inte heller lösningen att skjuta till mer resurser eller att göra nya "satsningar" utan att jobba smartare, avslutar Robert Gidehag.

De två rapporterna som nämns ovan finns på www.skattebetalarna.se/rapporter

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28 204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult