2008-07-08 16:31Pressmeddelande

Stora brister i rättssäkerhet för företagare

null

I går, måndagen den 7 juli, arrangerade Skattebetalarnas Förening ett seminarium i Almedalen om den bristande rättssäkerheten för företagare i Sverige. I panelen medverkade företagare som hamnat i Skatteverkets kvarnar, politiker från både allians och opposition samt representanter för Skatteverket och Företagarförbundet.

Majoriteten av panelen var överens om att reglerna för anstånd behöver ses över.

Seminariet inleddes med två företagares berättelser som väckte starka känslor i publiken. Kicki Igelström från Sälen gick i konkurs i samband med att Skatteverket beslutade om skönstaxering och ett skattetillägg. Hon kämpade i nio år för att få upprättelse, men trots att skatteskulden sänktes har hon och hennes familj varit tvungna att leva på existensminimum i många år. Geoffrey Richards från Strömstad fick upprättelse efter ett felaktigt beslut från Skatteverket, men processen med Skatteverket har stulit hans energi och företagets utvecklingsmöjligheter.

Skattebetalarnas Förening har tagit fram en rapport som utgår från de båda faktiska fallen och innehåller förslag för att öka rättssäkerheten för företagare på skatteområdet.

- De exempel vi hörde i dag hör inte hemma i en rättsstat på 2000-talet, sade Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Vi hoppas att rapporten och vårt rättssäkerhetsseminarium i dag leder till att anståndsreglerna ses över så att ingen företagare behöver råka ut för att krävas på pengar innan han är dömd.

Skattebetalarnas Förening föreslår bland annat att skattereglerna för företagare ska ses över så att de blir enklare och mer precisa, och lämnar mindre utrymme för Skatteverket. De så kallade 3:12-reglerna bör avskaffas och möjligheterna att påföra skattetillägg begränsas och anpassas till Europakonventionen. Tiden för eftertaxering bör kortas ned från fem till två år. Automatiskt anstånd med betalning av skatteskulden bör ges vid överklagande. I domstolarna ska domare med specialistkompetens döma i skattemål. Generösare regler för ersättning för ombudskostnader bör införas.

Rapporten kan hämtas på www.skattebetalarna.se/rapporter

Pressbilder kan hämtas på www.skattebetalarna.se/almedalsbilder

För mer information kontakta

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144268

Torsten Svenonius, informationschef, 070-29 29204


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult