2003-10-30 15:10Pressmeddelande

Stockholm svarar för 55 procent av bidragen till Norrland

I Norrländska Socialdemokraten (29/10) påstår Lotta Gröning att Stockholm mottar de största regionalpolitiska bidragen. Detta förefaller vara en total missuppfattning. I själva verket betalar Stockholmsregionen 6,3 miljarder kr enbart i skatteutjämningsbidrag och svarar ensam för 55 procent av utjämningsbidragen till hela Norrland.

Både kommuner och landsting finns med i systemet för skatteutjämning. Stockholmslandstinget betalar 3,6 miljarder kr till andra landsting 2004. Det är mera än alla bidrag till landstingen i Norrland.

Kommunerna i Stockholms län betalar netto 2,7 mdr kr till kommuner i andra delar av landet. De kommuner som är nettobetalare i stockholmsregionen betalar i själva verket ännu mer eftersom vissa kommuner i regionen tar emot bidrag.

Nettobidragen från kommunerna i Stockholms län på 3,7 mdr blir tillsammans med landstingets utbetalda bidrag på 3,6 mdr hela 6,3 mdr kr sammanlagt, vilket motsvarar 3 400 kr per invånare.

I Norrland tar kommunerna emot 8,2 mdr kr och landstingen tar 3,3 mdr kr från resten av Sverige. Summan 11,5 mdr kr till Norrland motsvarar 9 900 kr per invånare i Norrland.

Stockholmsregionens lämnade bidrag på 6,3 mdr motsvarar 55 procent av Norrlands mottagna bidrag på 11,5 mdr kr.

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult