2003-09-22 16:50Pressmeddelande

Statsskatten eftersatt i budgetpropositionen

Trots att regeringen betonat vikten av tillväxt i statsbudgeten har de föreslagit en partiell frysning av brytpunkterna för den statliga inkomstskatten. Det innebär att marginalskatten stiger från dryga 30 till mer än 50 procent för närmare 40.000 personer nästa år. Dessutom får den dryga miljon människor som redan idag tvingas betala statlig inkomstskatt en oväntad skattehöjning på 600 kronor.

- Höjda marginalskatter rimmar illa med satsningar på tillväxt. Forskningen visar att människor väljer att arbeta mindre när de blir straffbeskattade för övertid och extraknäck, säger Skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling.

Göran Persson har också aviserat en sänkning av bolagsskatten från dagens 28 procent till 25 procent. En sådan reform skulle enligt Skattebetalarnas beräkningar minska statens skatteintäkter med cirka 5,7 miljarder. "Frysningen" av brytpunkterna skulle endast stärka statsfinanserna med 700 miljoner kronor.

- Pengarna borde användas till att höja brytpunkten för statsskatt istället för att sänka bolagsskatten, menar Nordling. I så fall skulle brytpunkten kunna höjas till 330 000 kronor, vilket enligt våra beräkningar skulle innebära att hela 280.000 personer slapp att straffbeskattas med statsskatt.

- En sådan åtgärd vore betydligt mer effektiv om man verkligen vill satsa på tillväxten, avslutar Danne Nordling.

Henrik Olsson, Nationalekonom
08-613 17 24

Danne Nordling, Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Margareta Samuelsson, Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult