2019-09-18 09:27Pressmeddelande

​Spretig budget försöker blidka alla

null

Idag presenteras regeringens och samarbetspartiernas första höstbudget. Det finns flera goda inslag, inte minst avskaffandet av värnskatten. Som helhet är dock budgeten spretig och saknar en röd tråd.

-Avskaffad värnskatt,  sänkt skatt för pensionärer och ingångsavdraget är glädjande inslag i en annars spretig budget, säger Christian Ekström, vd för Skattebetalarna.

-Tyvärr innehåller budgeten ineffektiva skattehöjningar på såväl plastpåsar som avfallsförbränning, och en rad dyra och ineffektiva satsningar på alltifrån utvecklingstid för anställda till det kritiserade Klimatklivet och skattesänkningar för vissa kommuner baserat på geografi. Det är tydligt att denna budget försöker blidka fyra väldigt olika partiers önskningar.

-Det stora problemet är att budgeten saknar en riktning för att lösa Sveriges allvarliga utmaningar, inte minst inför en kommande lågkonjunktur.

-Budgeten innehåller en mängd småsatsningar och det saknas en röd tråd. Det helhetsgrepp som Sverige behöver uteblir. Det duttas men de strukturella reformerna saknas.

För mer information och ytterligare kommentar: Christian Ekström, 070 971 66 66

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult