2005-01-25 14:02Pressmeddelande

SNS snubblar på sista hindret

Kommentar från Skattebetalarnas VD Robert Gidehag:

Det förslag till skattereform som SNS Konjunkturråd idag presenterar (bland annat i form av en artikel på DN debatt) innehåller många goda förslag. Skattebetalarnas förening anser dock att de hamnar snett när de föreslår att föreslagna skattesänkningar finansieras genom att höja andra skatter istället för att minska de offentliga utgifterna.

SNS har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram många av de problem som finns i dagens skattesystem och också pekat på enkla sätt att komma åt en del av dem. Avskaffad förmögenhetsskatt, mer proportionell beskattning av inkomster och införande av avdragsrätt för hushållsnära tjänster samt lättnader i beskattning av kapital och fåmansföretag är alla förslag som Skattebetalarnas förening drivit under många år.

Resonemanget kring fastighetskatten är dock något som känns mindre övertänkt. Må vara att fastighetsskatten inte är ett stort samhällsekonomiskt problem, men det är definitivt ett stort skattebetalarekonomiskt problem. För den som inte ser ekonomisk politik som en seminarieövning utan inser att det handlar om människor av kött och blod är det självklart att avskaffande av fastighetsskatten är och skall vara en prioriterad fråga. Det förslag med skattekredit som SNS lanserar innebär måhända att ingen tvingas flytta, men efter ett antal år är det i praktiken staten som äger huset. Att på det sättet ta ifrån människor deras egendom är djupt omoraliskt.

Tråkigt är också att SNS Konjunkturråd fallit i fällan att sänkta skatter ska finansieras genom att andra höjs. Det rimligaste i landet med världens högsta offentliga utgifter är ju att angripa kostnadssidan. Skattebetalarnas förening har presenterat ett antal exempel på hur detta kan ske. Såväl vad avser statliga myndigheter som de kommunala välfärdstjänsterna. Ett effektivare användande av skattemedel och en tydligare prioritering av våra gemensamma åtaganden är en bättre väg att gå än att vältra skattebördan från ett område till ett annat.

Sverige har idag en kraftig obalans mellan det offentliga och individen. Såväl historiskt som jämfört med andra länder. Totalt går mer än 60 procent av en normalinkomsttagares inkomst i skatt och den offentliga sektorn omsätter mer än halva BNP. En skattereform som bygger på att bevara detta faktum är ett slag i luften.

-------------------------------

För mer information kontakta informationschef Torsten Svenonius 070-29 28 204

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult