2007-01-16 13:12Pressmeddelande

Snabbt besked om uppskovsrätten önskvärt

Skattebetalarnas FöreningSnabbt besked om uppskovsrätten önskvärtDen 1 februari 2007 träder en ny lag i kraft som utvidgar möjligheten till uppskov med kapitalvinsten vid försäljning av privatbostad så att uppskov kan fås när en ny bostad förvärvas inom EES-området istället för som tidigare bara inom Sverige. Detta eftersom den tidigare nationella begränsningen bedömts strida mot EUs regler.Lagen är dock skriven så att uppskovsrätten kopplas till upplåtelseformen. Vilket innebär att den som säljer en bostadsrätt i Sverige och köper en ägarlägenhet i exempelvis Frankrike inte får uppskov utan tvingas betala skatten i samband med flytten.Redan innan lagen trätt i kraft har därför en privatperson vänt sig till kommissionen för att få prövat om även den nya lagen står i strid med gemenskapsrätten. Om så bedöms vara fallet tvingas Sverige till ytterligare en lagändring.– Det är önskvärt med ett snabbt besked, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. Osäkerhet kring vad som gäller försvårar för den som planerar att flytta till ett annat land i Europa.Det klagomål som skickats till EU-kommissionen kan hämtas via https://www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef

070-29 28 204Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult