2005-10-05 14:33Pressmeddelande

Skatteverket backar efter Skattebetalarnas kampanj

Skatteverket ger nu upp på kravet på skattetillägg för företagare som upptaxerats enligt den s k ”lex Uggla”. Skattebetalarnas förening välkomnar detta, men fortsätter kampanjen för att avskaffa förmögenhetsskatten.

Det hela grundar sig i att ägare av onoterade bolag i flera fall har fått betala förmögenhetskatt på bolagets tillgångar eftersom Skatteverket ansett att bolaget har för mycket pengar i kassan. Det har tolkats som att ägaren ”gömmer” sitt privata kapital i företaget. I praktiken innebär detta att Skatteverket på egen hand bedömer kapitalbehovet i ett enskilt företag. I de fall Skatteverket anser att företaget har ”för mycket” pengar i kassan har företagets ägare drabbats inte bara av förmögenhetsskatt utan också bestraffats med ett skattetillägg på 40 procent.

Första steget i den kampanj som Skattebetalarnas förening drivit har varit att uppmana företagare att överklaga skattetillägget. En mall för detta finns utlagd på föreningens hemsida. Resultatet kom snabbt. Skatteverkets ledning ger nu de lokala skattekontoren direktiv om att betala tillbaka skattetilläggen.

Skattebetalarnas förening ser dock juridiska tvivelaktigheter även vad gäller principen att företagets tillgångar ska kunna betraktas som privat förmögenhet. Och uppmanar därför berörda företagare att överklaga även detta beslut.

Helst ser dock Skattebetalarna att problemet löses genom att förmögenhetsskatten avskaffas. I den frågan får de stöd från oväntat håll nämligen Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand.

– Problemet är att vi har förmögenhetsskatt. Vi tycker att den fungerar illa och tror inte den går att reformera. (Mats Sjöstrand, intervju i Dagens Industri 4 oktober).

I helsidesannonser i dagspressen ställer Skattebetalarnas förening frågan om detta inte är Sveriges dummaste skatt och argumenterar för att ta bort den snarast möjligt. Förutom det aktuella fallen med småföretagarna påminner man också om fjolårets diskussion kring NHL-spelarna som var tvungna att lämna Sverige efter sex månader och lottovinnaren som fick betala förmögenhetsskatt på hela det vinstbelopp som skulle betalas ut under 25 år.

– Att avskaffa förmögenhetsskatten är en bra affär för staten och innebär att alla de olika vansinnigheter vi sett i dess fotspår omedelbart försvinner, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening. När till och med Skatteverkets högste chef dömer ut skatten finns det ingen anledning för riksdagen att tveka.

Av Sveriges totala skatter på 1 300 miljarder ger förmögenhetsskatten skatteintäkter på knappt 4 miljarder, alltså ungefär 3 promille. Samtidigt pekar all ekonomisk forskning på att skatten är kontraproduktiv och att ett avskaffande skulle vara självfinansierande.

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204


För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef, 070 – 29 28 204


Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult