2015-09-16 11:50Pressmeddelande

Skattesmäll Stockholm: 11 miljarder kronor

Regeringens budget ger en skattehöjning på nära 11 miljarder kronor för Stockholms län. Det motsvarar 8 000 kronor för varje person i yrkesverksam ålder. Det framgår av nya beräkningar från Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att var tredje ny skattekrona kommer att tas från Stockholm. Totalt drabbas länet av skattehöjningar på 9,8 miljarder kronor nästa år – att jämföra med 30 miljarder för landet som helhet plus att länet netto förlorar 900 miljoner kronor inom ramen för den kommunala skatteutjämningen. Räknar man även in de skattehöjningar som trädde i kraft den 1 augusti så handlar det om 36 miljarder kronor totalt. För Stockholms län innebär det en total skattehöjning på 12,8 miljarder kronor för 2015/2016, eller 9 600 kronor per yrkesarbetande. 

- Högre skatter får tyvärr väldigt negativa effekter på sysselsättning och tillväxt, samtidigt som vanligt folk får mindre i plånboken. Det kommer att bli fattiga tider framöver, konstaterar Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Regeringen har aviserat en lång rad skattehöjningar, bland annat höjda marginalskatter, höjd bensinskatt, försämrat RUT- och ROT avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. Höjda marginalskatter och försämrat ROT-avdrag är de skattehöjningar som får störst konsekvens för hushåll och företag.

Skattebetalarnas beräkningar baseras på de skatteintäkter som förslagen väntas inbringa 2016. För den regionala fördelningen har vi räknat fram de 21 länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de totala skattehöjningar som aviserats inom respektive område.

För mer information:

Joacim Olsson, Vd, mobil 0709-691940

Sofia Linder, Chefekonom, mobil 0704-253741

Bilaga: Skattesmäll Sverige - De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult