2015-09-16 11:40Pressmeddelande

​Skattesmäll Örebro: 795 miljoner kronor

Regeringens budget ger en skattehöjning på drygt 795 miljoner kronor för Örebro län. Det motsvarar drygt 4 900 kronor för varje person i yrkesverksam ålder. Det framgår av nya beräkningar från Skattebetalarnas förening.

Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att Örebro län totalt drabbas av skattehöjningar på drygt 795 miljoner kronor nästa år – att jämföra med dryga 30 miljarder för landet som helhet. Räknar man även in de skattehöjningar som trädde i kraft den 1 augusti så handlar det om 36 miljarder totalt. För Örebro län innebär det en total skattehöjning på nästan 954 miljoner kronor för 2015/2016, eller nästan 5 900 kronor per yrkesarbetande.

- Högre skatter får tyvärr väldigt negativa effekter på sysselsättning och tillväxt, samtidigt som vanligt folk får mindre i plånboken. Det kommer att bli fattiga tider framöver, konstaterar Joacim Olsson, vd på Skattebetalarna i en kommentar.

Regeringen har aviserat en lång rad skattehöjningar, bland annat höjd inkomstbeskattning, höjd bensinskatt, försämrat RUT- och ROT avdrag och höjda arbetsgivaravgifter. Höjda skatter på arbete, försämrat ROT-avdrag och höjd bensinskatt är de skattehöjningar som får störst konsekvens för landets hushåll.

Skattebetalarnas beräkningar baseras på de skatteintäkter som förslagen väntas inbringa 2016. För den regionala fördelningen har vi räknat fram de 21 länens andelar av olika skatter och multiplicerat dem med de totala skattehöjningar som aviserats inom respektive område.

För mer information:

Joacim Olsson, Vd, mobil 0709-691940

Sofia Linder, Chefekonom, mobil 0704-253741

Bilaga: Skattesmäll Sverige - De 30 nya skattemiljardernas regionala fördelning

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult