2008-06-09 10:59Pressmeddelande

Skattesänkningarna viktigare än löneökningarna

Skattebetalarnas Förening har studerat vad som hänt i svenska folkets plånböcker de senaste åren. Det visar sig att skattesänkningarna under 2007 och 2008 har gett ett större bidrag än de nominella löneökningarna.

 

En genomsnittlig grundskollärare har haft en löneökningseffekt på 1 059 kronor och en skattesänkningseffekt på 1 221 kronor. Motsvarande siffror för en sjuksköterska är 791 respektive 1 284 kronor, d v s skattesänkningarna har gett nästan 500 kronor mer än löneökningarna.

 

- Trots historiskt höga löneökningar så är deras effekt i privatekonomin ytterst begränsad, konstaterar Nils Bohlin, chefekonom på Skattebetalarnas Förening. Än mer tydligt blir detta om man tar hänsyn till inflationen. I stort sett hela den reala ökningen av köpkraften kan hänföras till skattesänkningarna.

 

Kännedomen om skattesänkningarna är dock tämligen låg. Två av tre svenskar säger sig inte ha märkt något i sin privatekonomi. Detta resultat går i princip igen i alla olika undergrupper oavsett ålder, kön, boendeort eller inkomst. Efter att ha upplysts om att skatterna faktiskt har sänkts underskattas skattesänkningarnas storlek ganska mycket.

 

- Bristande synlighet gör att skattesänkningar (liksom skattehöjningar) riskerar att skymmas av ränteförändringar, lönehöjningar m m. Därför behövs en tydlig kommunikation på skatteområdet, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

 

Rapporten "Löneutvecklingen och skatterna" finns på www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från www.skattebetalarna.se/robertgidehag

Bild av Nils Bohlin kan hämtas från www.skattebetalarna.se/nilsbohlin

 

För mer information kontakta: Torsten Svenonius, informationschef, 070- 29 28 204

____________________________________________________________________________

Skattebetalarnas Förening är en ideell organisation med över hundratusen medlemmar, som verkar för sparsamhet med skattepengar, låga och synliga skatter och rättsäkerhet för skattskyldiga.
Mer information om Skattebetalarnas Förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.

 

 

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult