2008-06-10 14:47Pressmeddelande

Skattesänkning på 5 400 kronor per år möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Norrbottens läns landstings kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 2:37 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 5 400 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

 

Under 2007 och 2008 besöker Skattebetalarnas Förening samtliga svenska landsting och regioner och berättar vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till Norrbotten. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Om Norrbottens läns landsting lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 466 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 266 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 2:37 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Norrbotten får 5 400 kronor mer kvar i plånboken varje år.

 

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Norrbottens läns landsting nå långt, säger Robert Gidehag.

 

Skattebetalarnas Förening har också räknat på vad en sammanslagning av Norrlandslandstingen inom ramen för Ansvarskommitténs förslag om nya regioner skulle kunna innebära. Om Norrbottens läns landsting sänkte sina kostnader i specialistvården till samma nivå som i Jämtland och kostnaderna i primärvården till samma nivå som i Västernorrland skulle det möjliggöra en skattesänkning på 97 öre eller 2 200 kronor per år.

 

Hela rapporten "Norrbottens läns landsting - två kronor sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144 268

 

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult