2008-05-27 14:29Pressmeddelande

Skattesänkning på 5 100 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Västerbottens läns landstings kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 2:25 kronor. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 5 100 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.


- Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

 

Mellan 2004 och 2006 besökte Skattebetalarnas Förening över hundra svenska kommuner och berättade vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till landstingen. Kostnaderna i Västerbottens läns landsting har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

 

Om Västerbottens läns landsting lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 511 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 169 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 2:25 kronor. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Västerbotten får 5 100 kronor mer kvar i plånboken varje år.

 

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Västerbottens läns landsting nå långt, säger Robert Gidehag.

 

Skattebetalarnas Förening har också jämfört Norrlandslandstingen mot bakgrund av diskussionen om regionbildning. Om Västerbottens läns landsting sänkte sina kostnader i specialistvården till samma nivå som i Jämtland och kostnaderna i primärvården till samma nivå som i Västernorrland skulle det motsvara en skattesänkning på 82 öre eller 1 900 kronor per år.

 

Hela rapporten "Västerbottens läns landsting - två kronor sänkt skatt?" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144 268

 

 


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult