2008-04-09 13:21Pressmeddelande

Skattesänkning på 4 600 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Landstinget Gävleborgs kostnader. Den rapport som presenterades under onsdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med två kronor och tre öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 4 600 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

– Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.Mellan 2004 och 2006 besökte Skattebetalarnas Förening över hundra svenska kommuner och berättade vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till landstingen. Kostnaderna i Landstinget Gävleborg har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.Om Landstinget Gävleborg lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 395 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 235 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med två kronor och tre öre. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Gävleborg får 4 600 kronor mer kvar i plånboken varje år.– Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan Landstinget Gävleborg nå långt, säger Robert Gidehag.Skattebetalarnas Förening har också räknat på vad en sammanslagning med Landstingen i Gävleborg och Dalarna inom ramen för Ansvarskommitténs förslag om nya regioner skulle kunna innebära. Landstinget Dalarna har idag lägre kostnader än Landstinget Gävleborg i primärvården, samtidigt som kvaliteten i vården är lika hög. En sänkning av kostnaderna i primärvården till samma nivå som den i Dalarna skulle innebära en skattesänkning på 44 öre eller cirka 1 000 kronor per år. I specialistvården är det däremot Landstinget Gävleborg som har lägre kostnader och kan fungera som inspirationskälla i en regionbildning.Hela rapporten ”Landstinget Gävleborg – två kronor sänkt skatt?” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef

0733 – 144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult