2007-10-09 13:55Pressmeddelande

Skattesänkning på 3 300 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Blekinge läns landstings budget. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten skulle kunna sänkas med en krona och 43 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 3 300 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Mellan 2004 och 2006 besökte Skattebetalarnas Förening över hundra svenska kommuner och berättade vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till landstingen och den nya landsomfattande turnén inleddes i Blekinge. Under tisdagen fick inte bara media utan även landstingets politiker, föreningens medlemmar och särskilt inbjudna lokala företagare ta del av den framtagna granskningsrapporten.

Skattebetalarnas Förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna inom landstinget i Blekinge. Dessa har sedan utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.

Skulle landstinget i Blekinge kunna sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Östergötland skulle man kunna spara 200 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne skulle man kunna spara 40 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken (9,5 miljoner) och ett ifrågasättande av verksamheter utanför kärnverksamheterna ger detta en besparingspotential motsvarande en sänkning av landstingsskatten med en krona och 43 öre. Vilket i sin tur skulle innebära att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Blekinge fick 3 300 kronor mer kvar i plånboken varje år.

– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför olika mått som tillgänglighet och dödlighet är det svårt att hitta några samband. Flera landsting förmår leverera en utmärkt vård till en relativt låg kostnad. Varför inte inspireras och lära av dessa, frågar Robert Gidehag.

Hela rapporten ”Landstinget i Blekinge – en krona sänkt skatt?” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, informationschef
070 – 29 28 204

Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult