2008-11-20 10:53Pressmeddelande

Skattesänkning på 3 000 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har under senaste året granskat alla Sveriges landsting. Den sammanfattande rapport som presenterades under torsdagen visar att landstingsskatten i genomsnitt kan sänkas så pass mycket att det skulle ge en normalinkomsttagare 3 000 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

- Vi vill slå hål på myten att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.

Under 2007 och 2008 har Skattebetalarnas Förening besökt samtliga svenska landsting och regioner och utvärderat vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Kostnaderna har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting.

Genom benchmarking med Kalmar inom specialistvården, Dalarna inom primärvården och Skåne inom kollektivtrafiken har Skattebetalarnas Förening räknat fram varje landstings effektiviseringspotential. Till detta har lagts vad en renodling till kärnverksamheterna skulle ge.

Störst potential att reducera kostnaderna och sänka skatterna har landstinget i Västernorrland. Den minsta potentialen finns i Stockholm.

- Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Genom att inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan stora vinster göras, säger Robert Gidehag.

Hela rapporten "3 000 kronor mer i plånboken varje år" kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/landstingsgranskning

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta: Antina-Maria Hessel, presschef, 0733 - 144 268

För tabell vänligen se bifogat worddokument.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult