2008-02-19 13:42Pressmeddelande

Skattesänkning på 2 000 kronor om året möjlig

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av Landstinget Hallands kostnader. Den rapport som presenterades under tisdagen visar att landstingsskatten kan sänkas med 88 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 2 000 kronor mer i plånboken varje år. Detta utan att kvaliteten på vården blir lidande.

– Vi vill slå på myten om att landstingsskatten inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och att prioritera kärnverksamheten, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening.Mellan 2004 och 2006 besökte Skattebetalarnas Förening över hundra svenska kommuner och berättade vilken potential det finns för att använda skattepengar effektivare och sänka skatterna. Nu har turen kommit till landstingen. Kostnaderna i Landstinget Halland har utvärderats med hjälp av statistik från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting.Om Landstinget Halland lyckas sänka kostnaderna per insats inom specialistvården till samma nivå som i Kalmar kan man spara 162 miljoner kronor. Genom att sänka kostnaden för varje vårdkontakt inom primärvården till samma nivå som i Skåne blir besparningen 101 miljoner. Tillsammans med en översyn av subventionsgraden i kollektivtrafiken samt en renodling av kärnverksamheterna innebär besparningspotentialen att landsringsskatten sänks med 88 öre. Vilket i sin tur innebär att en heltidsarbetande normalinkomsttagare i Halland får 2 000 kronor mer kvar i plånboken varje år.– Det går att effektivisera verksamheten utan att kvaliteten sänks. Landstinget Halland är på rätt väg. Genom att fortsätta inspireras av de landsting som levererar en utmärkt vård till en relativt låg kostnad kan man nå ännu längre, säger Robert Gidehag.Skattebetalarnas Förening har också undersökt vad en delning av Landstinget Halland inom ramen för Ansvarskommitténs förslag om nya regioner skulle kunna innebära. Halland har idag lägre kostnader i specialistvården än både Västra Götalandsregionen och Region Skåne, och skulle därmed kunna fungera som förebild och inspirationskälla för de två regionerna. Men en delning av landstinget skulle också kunna leda till att Hallands kostnader anpassades till de högre kostnaderna i Region Skåne och Västra Götaland, med en ökad skattebörda för hallänningarna som följd.Hela rapporten ”Landstinget Halland – en krona sänkt skatt?” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/rapporter

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Antina-Maria Hessel, presschef, 0733-144 268


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult