2006-08-28 13:04Pressmeddelande

Skattesänkning möjlig i alla kommuner

Skattebetalarnas Förening har gjort en granskning av de svenska kommunernas budgetar och kommit fram till att kommunalskatten skulle kunna sänkas i alla Sveriges kommuner. I de flesta fall med mer än 500 kronor i månaden för en normalinkomsttagare utan att ”välfärden” behöver försämras.

– Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag VD för Skattebetalarnas Förening.Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala kärnverksamheterna. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska Centralbyrån och Sveriges kommuner och landsting.Kostnadsskillnaderna är stora och mycket svårförklarade. Det finns mycket lite som motiverar varför en plats i grundskolan ska vara drygt 8 000 kronor dyrare i Linköping än i Eskilstuna. Eller varför det skiljer 24 000 kronor per inskrivet barn i förskolan mellan Jönköping och Helsingborg. Även i äldreomsorgen är kostnadsskillnaderna stora. En plats i äldreomsorgens särskilda boende är 180 000 kronor dyrare i Umeå än i Västerås.Skillnaderna i kostnader för identiska verksamheter tyder på att vissa kommuner hittat sätt att organisera den kommunala verksamheten som gör den billigare för skattebetalarna. Om kommuner med höga kostnader kunde lära av kommuner med lägre kostnader skulle man med andra ord kunna spara stora pengar och sänka kommunalskatten avsevärt.Skattesänkningspotentialen är beräknad i två steg. Det första bygger på att kommunen sänker kostnaderna till genomsnittet för den egna kommungruppen. Det andra att kommunen matchar”15:e bästa” kommun i Sverige.– Det går att effektivisera utan att kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.Hela rapporten ”Lägre skatt är möjlig i alla Sveriges kommuner” med siffror för respektive kommun kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/rapporterBild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehagFör mer information kontakta:

Christian Ekström, presschef, 0709-71 66 66


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult