2010-05-22 08:00Pressmeddelande

Skatternas utveckling i nordvästra Skåne under de senaste fyra åren

De senaste åren har skatterna på arbete och fastigheter förändrats kraftigt. I en ny rapport kartlägger Skattebetalarnas Förening därför effekterna på kommunerna i nordvästra Skåne, kommun för kommun.

De skatter som undersöks är jobbskatteavdraget, HUS-avdraget, den statliga inkomstskatten och fastighetsskatten.

Våra viktigaste resultat:

  • Totalt har de boende i nordvästra Skåne fått skatten sänkt med 2,4 miljarder kronor i och med jobbskatteavdraget.
  • Netto har Skåne tjänat 600 miljoner kronor på det nya systemet med kommunal fastighetsavgift istället för fastighetsskatt, inklusive effekterna av uppskovsräntan.
  • Bjuv har det genomsnittligt högsta jobbskatteavdraget per löntagare i regionen, medan Ängelholm har det lägsta.
  • För en familj i Skåne med två personer som båda tjänar som den genomsnittlige heltidsarbetaren i länet (c:a 25 900 kronor) skulle ett borttaget jobbskatteavdrag betyda ett inkomstbortfall på 39 500 kronor efter skatt, motsvarande 57 000 kronor innan skatt.
  • De kommuner som använt sig mest av HUS-avdraget per skattebetalare i Nordvästra Skåne är Örkelljunga och Höganäs, medan de minst HUS-användande kommunerna är Helsingborg och Landskrona. 
  • 54 procent av jobbskatteavdraget har gått till personer med en förvärvsinkomst under 25 900 kronor (medianinkomsten för heltidsarbetande i länet).
  • Totalt 10 000 färre personer betalar statlig inkomstskatt i länet i och med de ändrade skiktgränserna. Totalt har den statliga inkomstskatten sänkts med 220 miljoner kronor i Skåne län.

Hela rapporten, med topplistor för kommunerna i nordvästra Skåne, bifogas pressmeddelandet.

För mer information, kontakta Skattebetalarnas Förenings chefekonom Arvid Malm, 073-687 08 16, arvid.malm@skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult