2005-07-05 13:31Pressmeddelande

Skattehöjningen på Gotland onödig - sänkning på 1 400 kronor i månaden möjlig

Skattebetalarnas förening har gjort en granskning av Gotlands kommuns budget. Den rapport som presenteras under tisdagen visar att kommunalskatten skulle kunna sänkas med 6 kronor och 61 öre. För en normalinkomsttagare innebär det ungefär 1 400 kronor mer i plånboken varje månad, utan att det som vi normalt förknippar med ”välfärden” behöver förändras.


– Det är anmärkningsvärt att den Gotland – som enda kommun i landet – vill höja skatten nästa år. Att reflexmässigt lösa problem med skattehöjningar är fegt och ansvarslöst. Skattehöjningen kommer helt i onödan att drabba hushåll med små marginaler. Vår utredning visar att skatten kan sänkas med över sex kronor på Gotland utan att välfärden berörs eller kvaliteten sänks. När vi jämför till exempel personaltäthet och resultat i skolan med kostnaderna är det svårt att hitta några samband. Många kostnadsmedvetna kommuner har nöjda brukare och goda skolresultat. Detta är en fråga om ledarskap, konstaterar Robert Gidehag.

Skattebetalarnas förening har låtit en särskild utredare gå igenom utgifterna i de kommunala verksamheterna på Gotland. Undersökningen baseras på uppgifter från bland annat Statistiska centralbyrån och Kommunförbundet.

Skulle Gotland kunna sänka kostnaderna för skolan och omsorgen till genomsnittet jämfört med övriga kommuner i gruppen ”landsbygdskommuner” skulle Gotland spara nästan 85 miljoner kronor. Det motsvarar en skattesänkning för en heltidsarbetande normalinkomsttagare med 3 345 kronor per år. Genom att matcha ”15:e bästa” kommun i Sverige skulle Gotlands kunna sänka skatten med 5 och 2 öre, motsvarande en skattesänkning på 12 924 kronor per år. Om kommunen därutöver prioriterade sin verksamhet till enbart det som föreskrivs av kommunallagen skulle en sammanlagd skattesänkning på 6 kronor och 61 öre – det vill säga över 1 400 kronor i månaden – vara möjlig.

– Med denna undersökning vill vi utmana föreställningen om att kommunalskatterna inte går att sänka. Det som avgör är den politiska viljan att pröva nya lösningar och prioritera bland kommunens verksamheter, säger Robert Gidehag vd för Skattebetalarnas förening.


Hela rapporten ”Gotlands kommun – sex kronor lägre skatt är möjligt” kan hämtas via http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=9774

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/Main.aspx?ObjectID=4204

För mer information kontakta:
Torsten Svenonius, 070-292 82 04

Skattebetalarnas förening är en ideell organisation, med över hundratusen medlemmar, som verkar för bättre valuta för skattepengarna och sänkt skattetryck. Mer information om Skattebetalarnas förening hittas enklast på vår hemsida www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult