2003-09-04 15:57Pressmeddelande

Skattehöjning med 1,6 miljarder redan från årsskiftet när reglerna ändras!

- En slopad arvsskatt mellan makar innebär 267 miljoner i minskade skatteinkomster enligt regeringens utredning. Miljöpartiet föreslår nu en överfinansiering med 500 procent, säger skattebetalarnas utredningschef Danne Nordling. Dessutom är reformen redan finansierad genom ett förslag om höjda stämpelskatter.

I de pågående budgetförhandlingarna mellan regeringen, vänstern och miljöpartiet föreslås nya skattehöjningar. Flera inkomsttagare skall i fortsättningen betala statlig inkomstskatt.

Enligt nuvarande regler skall den sk brytpunkten, som bestämmer var statsskatt börjar utgå, inför nästa år räknas upp med 3,65 procent från 301.000 till 311.000. Enligt miljöpartiets förslag skall uppräkningen göras mindre, vilket innebär att fler hamnar i det skikt där statskatt betalas. Om alla skall betala ytterligare 1.500 kr/år, som miljöpartiet utgår från, ökar statens intäkter med 1,6 mdr. Det innebär att skatten höjs vida mer än vad
staten förlorar på att slopa arvsskatten mellan makar.

Miljöpartiets förslag innebär att 80.000 personer utöver de som idag betalar statsskatt, hamnar över brytpunkten nästa år.

- Vill man urholka förutsägbarheten på det här sättet måste man åtminstone förklara vilka motiv man har för att ytterligare höja skattetrycket, understryker Danne Nordling.

Margareta Samuelsson
Skattebetalarnas förening
114 95 Stockholm
Tel 08-613 17 22
Fax 08-613 17 27
http://www.skattebetalarna.se


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult