2014-02-20 10:31Pressmeddelande

Skattehöjaren Borg missar besparingarna

Finansminister Anders Borg presenterar skattehöjningar för att skapa överskott i budgeten, men glömmer att göra något åt statens utgifter. Borg gör också människors privata sparande mer olönsamt, samtidigt som hushållens låga sparande och höga skuldsättning utmålas som ett stort problem.

- Borg menar att staten måste samla i ladorna för att hushållens höga skuldsättning kräver en buffert. Men samlandet sker genom att försvåra för privat pensionssparande och genom att öka skuldsättningen vid studier. Mer rimligt hade varit att uppmuntra hushållens sparande, säger Skattebetalarnas vd Joacim Olsson.

- Sverige är fortfarande ett högskatteland med både ett för högt generellt skattetryck och många direkt skadliga och tillväxthämmande skatter. Det som behövs är fortsatta prioriteringar av utgifterna för den stora offentliga sektorn. Prioriteringar är inte bara möjliga, de är nödvändiga.

- Det är en märklig slutsats att skatterna inte kan sänkas. Det offentligas samlade skatteintäkter uppgår till 1 600 miljarder konor, varav endast en tredjedel finansierar vård, skola och omsorg. Att då tala om skattehöjningar istället för om en kombination av lägre skatter och lägre offentliga utgifter är anmärkningsvärt, säger Joacim Olsson.

- Ett bättre alternativ är att grundligt inleda en diskussion om vad våra skattepengar ska användas till och vilken nytta de 1 600 miljarderna faktiskt ger. Och inte minst, vad kan vi medborgare själva finansiera om vi samtidigt får behålla lite mer av våra inkomster.

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation. Vi samlar alla som vill ha bättre välfärd och lägre skatter. Vi granskar makten, byråkratin och slöseriet med våra skattepengar. Vi utreder och kartlägger hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult