2009-07-21 09:00Pressmeddelande

Skattefridagen infaller 23 juli i år

 

 


Den utökning av förvärvsavdraget som skett i år innebär i kombination med andra faktorer att den s k skattefridagen i år kan firas några dagar tidigare än i fjol, nämligen torsdagen den 23 juli.

 

Skattefridagen är den dag på året då alla löntagarens skatter blivit betalda om den totala skattebördan fördelas från årets början. En genomsnittlig löntagare betalar under 2009 55,6 procent av den totala lönen i skatt om alla skatter räknas med. Utslaget på antalet dagar betyder det att dag 204 - den 23 juli - är den första "skattefria dagen".

Till den skatt som syns i deklarationen kommer en hel del till i form av löneskatter, moms mm. Totalt sett får den som utför arbetet behålla långt mindre än hälften av vad arbetsinsatsen är värd. Oavsett om lönen tillhör de lägsta eller de högsta i Sverige. Skattefridagen är ett genomsnitt som beräknas på en årsinkomst motsvarande sex inkomstbasbelopp, vilket i år blir 305400 kronor. Den totala skattekvoten på 55,6 procent kan delas upp i tre beståndsdelar. Löneskatterna motsvarar 23,9 procent, inkomstskatten utgör 18,6 procent och de indirekta skatterna 13,1 procent.

- Nästan sju månader tar det att göra de dagsverken "fogden" begär av oss, säger Robert Gidehag, vd för Skattebetalarnas Förening. På de fem månader som återstår av året ska sedan allt det vi behöver för vår egen konsumtion produceras. En tankelek kan tyckas, men ett bra sätt att illustrera hur mycket skatten tar.

Fram till 2006 låg skattekvoten kring 60 procent och skattefridagen en dryg vecka in i augusti. Därefter har den steg för steg flyttats tidigare i almanackan. Skattefridagen infaller i år nästan en vecka tidigare jämfört med 2008. Detta beror dels på att inkomstskatten sänkts till följd av ett utökat förvärvsavdrag, dels på att arbetsgivaravgifterna sänkts, men också på att konsumtionen minskat till följd av den svaga konjunkturen, vilket i sin tur medför mindre betalningar av moms och andra indirekta skatter.

- Fortfarande är det så att långt mer än hälften går i skatt, konstaterar Robert Gidehag. Det finns därför alla skäl för ansvariga politiker på alla nivåer att fokusera på fortsatta skattesänkningar.

Mer information finns i rapporten "Skattefridagen 2009".

Bild av Robert Gidehag kan hämtas från http://www.skattebetalarna.se/robertgidehag

För mer information kontakta:

Torsten Svenonius, informationschef, Skattebetalarnas Förening, 070 - 29 28 204

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden organisation med hundratusen medlemmar, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättsäkerhet för skattskyldiga. Mer information hittas på www.skattebetalarna.se.


Om Skattebetalarna

Skattebetalarna är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsorganisation. Vi samlar alla som vill ha lägre skatter och ett minskat slöseri med skattemedel. Vi granskar makten, byråkratin och utreder hur stat, kommuner och landsting kan bli effektivare. Vi kämpar för ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.


Kontaktpersoner

Christian Ekström
Vd
Christian Ekström
Malin Gustafsson
Marknadschef
Malin Gustafsson
Pia Kinhult
Ordförande i Skattebetalarna
Pia Kinhult